Man antingen går skilda vägar eller svetsas samman vid ett så tufft besked som en SLE-diagnos innebär.. http://blackdoctor.org/459421/snoop-doggs-daughter-lupus/

Tycker det är bra när kända personer berättar, det blir lite mer intressant för allmänheten och framför allt når de ju ut till många.