Suverän information att ge till lärare, tyvärr på engelska, men det borde de förstå! Vet åtminstone två mammor med barn i grundskolan nu: http://www.lupusuk.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/LUPUS-Information-for-Teachers.pdf

#WorldTeachersDay