Härom dagen läste Alva i SLE-gruppen på FB åter igen; ”Finns det ingen som slutat med mediciner och bara tar vitaminer typ”. Sån okunskap hos SLE-diagnosticerade?! Det gör både mig och Alva förbannade, hur ska vi någonsin komma framåt om man inte förstår vikten av att ta de mediciner som ordineras, de som finns att tillgå just nu?

Obehandlad är SLE potentiellt dödlig. SLE kan leda till organskada och svikt. Några allvarliga tillstånd är njursjukdom, bukspottskörtelinflammation och cancer.

Tack #kaleidoscopefightinglupus (f d Mollys fund). ??

Värt att nämna, helst för ungdomar som inte vill äta mediciner för vad de gör med utseendet eller okunniga, kanske med mild SLE-sjukdom, som slutar med mediciner och chansar på naturläkemedel och vitaminer istället.

KNOW THE FACTS!

https://www.lupusresearch.org/new-paper-confirms-lupus-dangerous-disease-leading-cause-death-young-women-girls/