Har ju i tidigare inlägg uttryckt min frustration över att det inte står med på info-sidor, att barn också kan få SLE. Nu har äntligen Reumatikerförbundet hörsammat min önskan, det tog några år, men TACK!

Tillägget i texten är det gröna, understrukna. Borde stå på alla sidor, det är tillräckligt kämpigt med all icke-information om barn/SLE.