Eftersom pediatrisk lupus är förknippad med allvarligare sjukdomsaktivitet och snabbare skador, är det avgörande att hitta nya sätt att hantera utvecklingen av sjukdomen.

??

https://ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-019-0369-7