Extra viktigt vid SLE, eftersom både sjukdomen OCH immunnedsättande läkemedel ökar risken att bli väldigt dålig av en enkel förkylning.

Läs! https://www.lupus.org/resources/protecting-yourself-from-infections

Blir livrädd när jag läser ignoranta kommentarer från vaccinmotståndare, därav delning!